افتتاح سایت بروز فایل

افتتاح سایت بروز فایل نظر به رشد علم و دانش در کشور جمهوری اسلامی و با توجه به کثرت دانش پژوهان در عرصه پژوهش و تحقیقات و مطالعات در خصوص علوم مختلف از قبیل مهندسی ، اقتصاد ، پزشکی، شعر و ادبیات ، هنر، معارف و علوم پایه ، خود را بر آن دیدیم جهت […]

خدمات سایت بروزفایل

سایت بروزفایل

خدمات سایت بروز فایل سایت بروز فایل در خرداد ماه سال ۹۵ توسط دوستداران علم و جمعی از دانشجویان به سرپرستی مهندس اسماعیل لطفی افتتاح گردید مهندس اسماعیل لطفی لیسانس عمران و فوق لیسانس مدیریت پروزه از دانشگاه های تهران را دارا می باشند و دارای پایه یک نظام مهندسی می باشند و از استاتید […]