فضیلت ماه مبارک رمضان

فضيلت ماه مبارك رمضان

فضیلت ماه مبارک رمضان ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد       عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد افطار به مى کرد برم پیر خرابات               گفتم که تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد با باده، وضو گیر که در مذهب […]