حماسه آزادسازی خرمشهر

آزادسازی خرمشهر

حماسه آزادسازی خرمشهر آزادسازی خرمشهر یکی از مهم‌ترین اهداف  عملیات  در دوره جنگ ایران و عراق بود که پس از ۵۷۸ روز اشغال در روز سوم خرداد سال ۱۳۶۱  صورت گرفت. این عملیات توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران  به فرماندهی علی صیاد شیرازی  و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی محسن رضایی انجام گرفت. همچنین، […]