نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان رایگان

نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان

نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان چکیده : خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف کننده نامیده می‌شود، زیرا شامل پیامدهای بلند مدتی مانند بدهی‌، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان [...]

مشاهده و خرید
چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی رایگان

چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی

چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) در دو دهه اخیر، تبیین استراتژی فناوری بعنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه [...]

مشاهده و خرید
آشنایی با نظام آراستگی ۵S 3000 تومان

آشنایی با نظام آراستگی ۵S

آشنایی با نظام آراستگی ۵S ۵s یکی از مباحث عمده در مدیریت ژاپنی میباشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است.هدف   5s به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه [...]

مشاهده و خرید
سقف هالوکور رایگان

سقف هالوکور

سقف هالوکور مقدمه اولین استفاده از بتن سازه ای ۳۱۰ سال قبل با مسلح کردن بتن توسط میلگردهای فولادی به وقوع پیوست و پس از آن مهم ترین نوآوری، مطرح شدن بتن پیش تنیده بوده که استفاده از این اصل و روش [...]

مشاهده و خرید
گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها رایگان

گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها

گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) چکیده : چکیده آموزش عالی موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان در کشور هاست. دانشگاه‌ها، مهد [...]

مشاهده و خرید
فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان رایگان

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان چکیده : افزایش نگرانی‌های زیست محیطی باعث توجه شرکت‌ها به مفاهیم بازاریابی سبز و به دنبال آن رشد تحقیقات، [...]

مشاهده و خرید
بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی اپراتور همراه اوّل) رایگان

بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی اپراتور همراه اوّل)

  بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی اپراتور همراه اوّل) از آنجاکه ارزش ویژه نام تجاری در تدوین استراتژی کسب وکار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمانها [...]

مشاهده و خرید
شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری رایگان

شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری

      شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری چکیده :   در تمامی کشورها روند توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در بخش [...]

مشاهده و خرید