شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی: نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی رایگان

شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی: نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی

شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی چکیده : پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی اخلاقی و نقش آنان بر بهبود عملکرد [...]

مشاهده و خرید
شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور رایگان

شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور

شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور چکیده : توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده‌هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت [...]

مشاهده و خرید