بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی

بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 51 نمایش

حجم فایل: 285.29K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی

مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان

چکیده :

در سالهای اخیر، اثربخشی کار گروهی به عنوان مفهومی حیاتی و استراتژیک در سازمان مطرح گردیده است که فرآیند کسب و کار را بهبود داده و منجر به ارتقا عملکرد نیروی انسانی می گردد. اعضای گروه باید مطمئن باشند که گروه مهارت ها و شایستگی‌لازم برای رسیدن به اهداف را دارد و لازمه این امر آگاهی از سیرت نیکوی رهبران و اعضای گروه می‌ باشد.

بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی

 

 هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کارگروهی در بین گروههای هنری شهر اصفهان بوده است. این -پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل نود  نفر از اعضای گروههای هنری شهر اصفهان در سال هزارو سیصدو نود و سه  بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.

بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی

 

 پرسشنامه های سیرت نیکو و اثربخشی کارگروهی ابزارهای گردآوری داده ها بوده اند. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و SMART PLSاستفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی افراد فعال در گروههای هنری شهر اصفهان تاثیر گذار بوده است.

 

 

این فایل به صورت pdf می باشد.

پاسخ دهید