نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ( ویژه کارفرمایان- پیمانکاران ) رایگان

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ( ویژه کارفرمایان- پیمانکاران )

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ( ویژه کارفرمایان- پیمانکاران ) در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه های اصلی هر ساختار حکومتی مردم سالار محسوب م یشود. در این میان صیانت [...]

مشاهده و خرید
راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی رایگان

راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی

راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی نشریه شماره ۵۲۴ بهسازی لرزه ای از شاخه های نوین علم عمران می باشد که از چند دهه قبل در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه [...]

مشاهده و خرید
فهرست بهاءسال ۹۵ رایگان

فهرست بهاءسال ۹۵

فهرست بهاءسال ۹۵ فهرست بهاء چهار رشته اصلی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۵ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵ فهرست بهای [...]

مشاهده و خرید