ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم های تأمین آب، تکنولوژی های جدید – مطالعات موردی در آفریقای جنوبی رایگان

ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم های تأمین آب، تکنولوژی های جدید – مطالعات موردی در آفریقای جنوبی

ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم های تأمین آب، تکنولوژی های جدید – مطالعات موردی در آفریقای جنوبی  معرفی نیاز به مدیریت ریسک در تأمین آب آشامیدنی تأمین کنندگان آب مسئولیت تأمین آبی را [...]

مشاهده و خرید
مدیریت  ریسک  risk management 6500 تومان

مدیریت ریسک risk management

مدیریت  ریسک  risk management انتظار میرود بازدید کنندگان در پایان بحث با این مفاهیم آشنا شده و آنها را بکار ببندند : ضرورت مدیریت ریسک risk management تفاوت ریسک با عدم اطمینان [...]

مشاهده و خرید
بازشناسی مسئولیتهای حقوقی مهندسان ناظر در حوادث کارگاه های ساختمانی رایگان

بازشناسی مسئولیتهای حقوقی مهندسان ناظر در حوادث کارگاه های ساختمانی

بازشناسی مسئولیتهای حقوقی مهندسان ناظر در حوادث کارگاه های ساختمانی شناخت مسئولیتها و تکالیف قانونی در اجتماعات بشری از اصول اولیه همزیستی انسانهاست ، این موضوع در آنجا اهمیت ویژه خواهد داشت که [...]

مشاهده و خرید
جزوه درسی اصول مهندسی سد 5000 تومان

جزوه درسی اصول مهندسی سد

جزوه درسی اصول مهندسی سد تاریخچه سدسازی در جهان: همواره سد سازی یا بند سازی به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای مهندسی مطرح بوده است بطوریکه ساکنین مناطق مختلف بنا به شرائط جغرافیایی و ضرورت های [...]

مشاهده و خرید