گذری بر سبک معماری های تک 3000 تومان

گذری بر سبک معماری های تک

گذری بر سبک معماری های تک روند شکل گیری های تک با معماری کانستراکتیویسم روسی ها به ویژگی های مختصر و مفید های تک نزدیک می شویم. در اروپای غربی،تاثیر کانستراکتیویسم بیشتر در هلند احساس شد. در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کف سازی 2000 تومان

پاورپوینت کف سازی

کف سازی پاورپوینت کف سازی به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و یا سقف طبقه انجام شود، تاکاربری و عملکرد فضا راممکن سازد، ((کف سازی )) می گویند. با توجه به این تعریف متوجه خواهیم [...]

مشاهده و خرید
انواع ترک ها  در ساختمان 1500 تومان

انواع ترک ها در ساختمان

انواع ترک ها  در ساختمان مدیریت و نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ما مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره ی تعمیر و نگهداری ساختمان [...]

مشاهده و خرید