سنسور و رباتیک 4000 تومان

سنسور و رباتیک

سنسور و رباتیک امروزه روباتها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان آمده و در برخی کارها نیز جایگزین آدمی گشته اند از جمله: کار در کارخانه، اکتشافات فضائی،  جراحی، بصورت دست آموز خانگی! [...]

مشاهده و خرید