مقاله کنترل فعال نویز و ارتعاشات رایگان

مقاله کنترل فعال نویز و ارتعاشات

کنترل فعال نویز و ارتعاشات از جمله روش هایی که برای کاهش اثرات صداها و ارتعاشات ناخواسته به کار می رود، روش کنترل فعال نویز و ارتعاش (ANC و AVC) می باشد. روشهای قدیمی که به کنترل غیرفعال موسومند، [...]

مشاهده و خرید
فایل پاور پوینت پروژه نظریۀ کوانتومی 2000 تومان

فایل پاور پوینت پروژه نظریۀ کوانتومی

نظریۀ نسبیت خیلی بیش از خلا قیت یک شخص بود که این پرسپکتیو جدید از فضا و زمان را به تصور در آوردو تکامل بخشید . بر عکس نظریۀ کوانتومی مثل یک پازل عظیم از قرار گرفتن شکلهای گوناگون در کنار یکدیگر [...]

مشاهده و خرید