روح انسان و متافیزیک 2500 تومان

روح انسان و متافیزیک

موضوع تحقیق: روح انسان و متافیزیک مسأله روح، از قدیمی ترین زمان ها و شاید از پیدایش انسان، توجه آدمی را به خود مشغول داشته با مطالعاتی که در آثار اقوام بدوی به عمل آمده از روی تصاویری که در غارها [...]

مشاهده و خرید
اضطراب‌  ( Anxiety ) 4000 تومان

اضطراب‌ ( Anxiety )

اضطراب‌ ( Anxiety ) اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌ و مبهم‌ ترس‌، وحشت‌، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌گردد. برای‌ بعضی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ [...]

مشاهده و خرید