فقر و انحرافات اجتماعی 1500 تومان

فقر و انحرافات اجتماعی

فقر و انحرافات اجتماعی فقر زمینه و بستر مناسبی برای پیدایش بسیاری از انحرافات است. بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، فقر نه تنها بر کردار و رفتار افراد فقیر تأثیر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت 5000 تومان

پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت

پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت تعداد واحد : دو مولف : دکتر یوسف کریمی تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard)  شخصیت را [...]

مشاهده و خرید
مدیریت تغییر و نوآوری 3000 تومان

مدیریت تغییر و نوآوری

مدیریت تغییر و نوآوری سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند [...]

مشاهده و خرید
روشهای صحیح مطالعه و یادگیری 3500 تومان

روشهای صحیح مطالعه و یادگیری

روشهای صحیح مطالعه و یادگیری   اِقْرَاْ ِباسْم َربِّکَ الَّذی خَلَقَ،خَلَقَ الْاِنْسانَ ِمنْ عَلَقٍ،اِ قْرَاْ َوَربُّکَ اْلاَکْرَمُ ،اَلَّذی عَلَّمَ بِاْلقََلَمِ،عَلَّمَ اْلِانسانَ مَالَمْ [...]

مشاهده و خرید
برنامه‌ریزی نیروی انسانی 5000 تومان

برنامه‌ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت برنامه‌ریزی نیروی انسانی  هدف‌های آموزشی در پایان این فصل شما می‌توانید: اصول برنامه‌ریزی نیروی انسانی اهمیت مدیریت منابع انسانی را شرح دهید. ضمن تعریف [...]

مشاهده و خرید