خلاصه کتاب مدیریت بر قلب ها 3000 تومان

خلاصه کتاب مدیریت بر قلب ها

خلاصه کتاب مدیریت بر قلب ها نویسنده : کن بلانچارد مترجم : دکتر عبدالرضا رضایی نژاد مقدمه : یک مدیر باید همواره این خود آگاهی را داشته باشد که هر تصمیمی که    می گیرد ، زندگی بسیاری [...]

مشاهده و خرید
تکنیک دستیابی به ضمیر ناخوداگاه رایگان

تکنیک دستیابی به ضمیر ناخوداگاه

تکنیک دستیابی به ضمیر ناخوداگاه پیشگفتار چگونه این کتاب میتواند زندگی شما را تبدیل به بهشتی پر از آرامش و سلامتی کند. شما دوست عزیز امروز با مطالعه این کتاب به سفری کوتاه اما الهی می روید. در این [...]

مشاهده و خرید
شناسایی عوامل موفقیت در کارآفرینان 2500 تومان

شناسایی عوامل موفقیت در کارآفرینان

شناسایی عوامل موفقیت در کارآفرینان کارآفرینان افرادی خلاق و متفاوت هستند که با بکارگیری از ابزارهای موجود ، پرورش باورها و اجرایی صحیح بسیاری از ناممکن ها را ممکن و عملی می سازند . اما نکته قابل [...]

مشاهده و خرید
شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا رایگان

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا چکیده در این تحقیق تلاش شده است که شاخصهای مربوط به بهر هوری نیروی انسانی در بازرسی ناجا شناسایی، و ابعاد اصلی تشکیل [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور رایگان

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور چکیده لازمه موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی امروز، تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء بهر هوری م یباشد. اهمیت برنامه ریزی [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان) رایگان

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان)

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان) چکیده: چند سالی است که بحث پیرامون بهر ه وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی [...]

مشاهده و خرید