مدل سازی اسلامی توسعه مبتنی بر دانایی 5000 تومان

مدل سازی اسلامی توسعه مبتنی بر دانایی

مدل سازی اسلامی توسعه مبتنی بر دانایی مفاهیم توسعه و نوسازی در چارچوب تغییرات اجتماعی مورد طرح و بررسی قرار گرفته اند. مفهوم تکامل اجتماعی به عنوان مفهوم کلیدی در بحث تغییرات اجتماعی مستقیماً از [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

روح و معمای مرگ

روح و معمای مرگ شناخت روح در زمان حیات و ایمان و اعتقاد به استقرار وجود آن پس از مرگ، هر فردی را قادر می‌سازد که نه تنها به زندگانی خود در رابطه با مرگ، مفهوم و معنایی روحانی و آرام‌بخش [...]

مشاهده و خرید
روح انسان و متافیزیک 2500 تومان

روح انسان و متافیزیک

موضوع تحقیق: روح انسان و متافیزیک مسأله روح، از قدیمی ترین زمان ها و شاید از پیدایش انسان، توجه آدمی را به خود مشغول داشته با مطالعاتی که در آثار اقوام بدوی به عمل آمده از روی تصاویری که در غارها [...]

مشاهده و خرید
موضوع تحقیق   حضرت یوسف 3000 تومان

موضوع تحقیق حضرت یوسف

موضوع تحقیق حضرت یوسف یوسف از انبیای مرسل است و پدرش یعقوب و مادرش راحیل که به هنگام وضع حمل (ابن یامین) «برادرش» فوت کرد. او به حسن صورت، زیبا و آراستگی معروف و مشهور گشت. خواب او دل پدر را [...]

مشاهده و خرید