فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان رایگان

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان چکیده : افزایش نگرانی‌های زیست محیطی باعث توجه شرکت‌ها به مفاهیم بازاریابی سبز و به دنبال آن رشد تحقیقات، [...]

مشاهده و خرید
واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام رایگان

واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام

واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام چکیده : مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روشهای مبتنی بر متاگیم از جامع ترین مدلهایی است [...]

مشاهده و خرید
شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور رایگان

شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور

شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور چکیده : توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده‌هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت [...]

مشاهده و خرید
واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی رایگان

واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی

واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری تبیین نقش فرهنگ سازمانی چکیده : اثربخشی انتقال فناوری، میزان یا سطح تحقق اهداف از قبل تعیین شده در سازمان تعریف شده است. فرهنگ سازمانی با تأثیر از [...]

مشاهده و خرید
ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته رایگان

ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته

ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته امروزه عملکرد هر صنعتی به شدت وابسته به عملکرد کارکنان دانشی است و سهم کارکنان دانشی در نیروی کار به طور چشمگیری افزایش یافته [...]

مشاهده و خرید
تکنیک دستیابی به ضمیر ناخوداگاه رایگان

تکنیک دستیابی به ضمیر ناخوداگاه

تکنیک دستیابی به ضمیر ناخوداگاه پیشگفتار چگونه این کتاب میتواند زندگی شما را تبدیل به بهشتی پر از آرامش و سلامتی کند. شما دوست عزیز امروز با مطالعه این کتاب به سفری کوتاه اما الهی می روید. در این [...]

مشاهده و خرید