نحوه تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف 1500 تومان

نحوه تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف

نحوه تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف فرایند تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف ۱- تکمیل مشخصات شناسنامه ای ۲- تکمیل کد اداره کل و واحد مالیاتی مربوطه ۳- تکمیل نشانی محل فعالیت این مقاله به صورت [...]

مشاهده و خرید
جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی 1000 تومان

جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی

جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی آنچه ارائه می شود  •حسابرسی داخلی و علوم رفتاری •عوامل مؤثر بر جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی •بنیادهای رفتاری حسابرسی داخلی •مهارتهای رفتاری [...]

مشاهده و خرید
حسابداری صنعتی یک 20000 تومان

حسابداری صنعتی یک

حسابداری صنعتی یک   فصل ۱-کلیات ومفاهیم حسابداری بهای تمام شده فصل ۲- روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده فصل ۳- بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی فصل ۴- بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی [...]

مشاهده و خرید
برنامه ریزی تقاضا 1500 تومان

برنامه ریزی تقاضا

برنامه ریزی تقاضا  این فایل حاوی مطالب زیر می باشد    مقدمه چارچوب برنامه ریزی تقاضا پیش بینی تقاضا شبیه سازی/ آنالیز What-if محاسبه موجودی اطمینان موجودی اطمینان(SS) چیست؟ لازمه [...]

مشاهده و خرید