تاریخ ادبیات جهان 5000 تومان

تاریخ ادبیات جهان

تاریخ ادبیات جهان مقدمه :   تمدن امروز جهان در یونان آغاز شد. یونانیان اصول و مبانی فرهنگ خود را از مصر، کلده، آشور، بابل و ایران وام گرفته بودند؛ اما در اندک مدتی، چنان عظمتی به آن بخشیدند [...]

مشاهده و خرید
موضوع تحقیق   حضرت یوسف 3000 تومان

موضوع تحقیق حضرت یوسف

موضوع تحقیق حضرت یوسف یوسف از انبیای مرسل است و پدرش یعقوب و مادرش راحیل که به هنگام وضع حمل (ابن یامین) «برادرش» فوت کرد. او به حسن صورت، زیبا و آراستگی معروف و مشهور گشت. خواب او دل پدر را [...]

مشاهده و خرید
عید نوروز 3000 تومان

عید نوروز

عید نوروز این تحقیق در مورد عید نوروز و مراسمی است که در عید نوروز انجام میدهند این فایل به صورت word می باشد

مشاهده و خرید