نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان رایگان

نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان

نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان چکیده : خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف کننده نامیده می‌شود، زیرا شامل پیامدهای بلند مدتی مانند بدهی‌، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان [...]

مشاهده و خرید
فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان رایگان

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان چکیده : افزایش نگرانی‌های زیست محیطی باعث توجه شرکت‌ها به مفاهیم بازاریابی سبز و به دنبال آن رشد تحقیقات، [...]

مشاهده و خرید
واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام رایگان

واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام

واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام چکیده : مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روشهای مبتنی بر متاگیم از جامع ترین مدلهایی است [...]

مشاهده و خرید
شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی رایگان

شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی

شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی چکیده : امروزه تعامل شرکت‌ها با مشتریان در قالب مدیریت ارتباط با مشتری به طور قابل توجهی تغییر یافته [...]

مشاهده و خرید
ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ رایگان

ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ

ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ چکیده : در دنیای امروز تکنولوژی و گوشی‌های هوشمند به یک ضرورت تبدیل شده است. جلب رضایت مشتری و یا [...]

مشاهده و خرید
شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور رایگان

شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور

شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فن آورمحور چکیده : توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده‌هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت [...]

مشاهده و خرید
طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی ( مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) رایگان

طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی ( مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان)

طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) چکیده با تشدید رقابت حفظ مشتری هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از جذب مشتری جدید دارد. بر [...]

مشاهده و خرید