بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 64 نمایش

حجم فایل: 2.88M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

مقدمه :

امروزه دادهکاوی مدیران سازمانها را در موضوعات مختلف یاری داده است تا بهگونهای با استفاده از دانش نوین دادهکاوی بهعنوان جدیدترین وبرترین روش حل مسئله برای پایگاه داده سازمانها آنها را یاری کند و بدینجهت امروزه این دانش در تمامی موضوعات و برنامهریزیهای خرد و کلان، نقشی مؤثری ایفا میکند. در ایران که یک کشور درحال توسعه است شرکتها و سازمانها هنوز به اهمیت دانش آماری برای برنامهریزیهای بلندمدت، بالا بردن کیفیت تولید و گرفتن تصمیمات بزرگ پی نبردهاند لذا تشکیل یک پایگاه داده را برای رسیدن به اهدافشان سودمند نمیبینند بنابراین در این تحقیق ما به دنبال رتبهبندی میزان تأثیر ویژگیهای خمیرکاغذ تولیدی بر کیفیت کاغذ تولیدی که با معیار CMT اندازهگیری میشود در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و بیان تأثیر علم دادهکاوی و مدلهای آماری در پیشبرد اهداف اقتصادی شرکت در جهت حذف و یا کم کردن مواد گرانقیمتی که تأثیر کم و نزدیک به صفری بر کیفیت کاغذ تولیدی دارند هستیم. انبار دادهها شامل ۳۶۹ رکورد هست که طی یک دورهی تابستانه جمع آوری شده است و دارای اشکالات زیادی همچون وجود دادههای گمشده که در بعضی از موارد به بیش از نصف دادههای مربوط به یک متغیر میرسد هستیم.

 

این فایل به صورت pdf می باشد

پاسخ دهید