ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM

ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی  EFQM

دسته بندی: -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 49 نمایش

حجم فایل: 683.46K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی  EFQM

چکیده:
شکی نیست که بقا ء در عرصه رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد سازمان ها در کلیه زمینه ها و از جمله طراحی و اجرای مطلوب و ثمربخش پرو ژه ها و صرفه ج ویی در منابع و امکانات است، این در حالی است که برنامه ریزی و اجرای هر پروژه ای با درجه ای از ریسک ناشی از شرایط عدم قطعیت همراه است و این موضوع موجب می شود همواره تصمیم گیری ها متضمن سطوحی از خطرپذیری باشند . نکته مهم این است که چگونه می توان با تدبیر صحیح و درایت مبتنی بر دانش نوین مدیریت ریسک، ضمن شناسایی و کنترل آن، این خطرات را از مرحله تهدید به فرصت هایی جهت بهبود اهداف پروژه مبدل کرد. می باشد. بر همین اساس در ابتدا TQM این مقاله نگرشی تازه به مقوله ریسک و مدیر یت ریسک پروژه بر اساس رهنمودهای ضمن تشریح م فاهیم و تعاریف پایه مدیریت و مدیریت ریسک پروژه به تبیین نقش و جایگاه آن در ارزیابی ریسک پروژه پرداخته شده است ، سپس تلاش گردیده تا با تلفیق و یکپارچه سازی مفاهیم پایه و شاخص های اثربخش مدیری ت ریسک پروژه در قالب الگویی منا سب جهت استقرار و ارز یابی مدیریت ریسک پروژه حاصل گردیده و در ، EFQM معیارها و ارزش های مدل تعالی نهایت رویکردی برای کنترل و ارزیابی پیامدهای آن بر اساس مدل تعالی کیفیت ارائه گردد.

 

این فایل به صورت pdf می باشد

پاسخ دهید