شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا

دسته بندی: - - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 49 نمایش

حجم فایل: 1.14M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا

چکیده
در این تحقیق تلاش شده است که شاخصهای مربوط به بهر هوری نیروی انسانی در بازرسی ناجا شناسایی، و ابعاد اصلی تشکیل دهنده آن تعیین شود؛ بدین منظور پس از مصاحبه با مدیران و کارشناسان مربوط در بازرسی کل، شاخصها شناسایی شد. در مرحله بعد پرسشنامه ای طراحی، و بین کارکنان توزیع گشت. داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخصهای نهایی که در سنجش بهره وری مورد استفاده قرار گیرد، تعیین شد؛ سپس ابعاد مربوط به بهره وری نیروی انسانی با استفاده از این تحلیلها مشخص شد. نتایج نشان داد که چهار بعد کارایی، اثربخشی، تعهد و همکاری و حل مسئله در بهره وری نیروی انسانی تأثیرگذار می باشد. این تحقیق می تواند در توسعه سامانه های سنجش بهره وری کمک زیادی کند و در ارزیابی عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

 

این فایل به صورت pdf می باشد

 

پاسخ دهید