راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی

راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 50 نمایش

حجم فایل:

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ بهمن ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۵ بهمن ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی

نشریه شماره ۵۲۴

بهسازی لرزه ای از شاخه های نوین علم عمران می باشد که از چند دهه قبل در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای اخیر با توجه به خسارات وارده در اثر زلزله های گذشته، در کشور ما نیز اهمیت ویژه ای به خود اختصاص داده اس ت . در زمینه ارزیابی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ۳۶۰  معاونت برنام ه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تحت عنوان "دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود " با اقتباس از مدارک معتبر بین المللی و تجربیات داخلی منتشر شده است، ولی آنچه که برای مهندسین مشاور اهمیت دارد این است که پس از ارزیابی و شناسایی ضعف های سازه بتوانند با رو ش های صحیح، علمی و در عین حال اقتصادی این ضع ف ها را مرتفع سازند . از طرفی جزئیات بهسازی تا حدودی به ع نوان رازی در دل مهندسین مجرب و باتجربه بوده و لذا تهیه راهنمایی برای انتقال این تجربیات و ارتقای دانش طراحی و اجرایی مهندسین جامعه امری ضروری به نظر م یرسید.

این بخشنامه  به صورت pdf  و در ۶۱۹ صفحه می باشد .

پاسخ دهید