بررسی چگونگی گزینش حجم معماری ساختمان متناسب با سیستمهای فتوولتائیک درشهر تهران

بررسی چگونگی گزینش حجم معماری ساختمان متناسب با سیستمهای فتوولتائیک درشهر تهران

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 89 نمایش

حجم فایل: 633.96K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲ تیر ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۲ تیر ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

بررسی چگونگی گزینش حجم معماری ساختمان متناسب با سیستمهای فتوولتائیک درشهر تهران

با مصرف بی رویه انرژی فسیلی در ساختمانها، به ویژه ساختمانهای مسکونی و با توجه به افزایش جمعیت، بحران کمبود انرژی در آینده ای نه چندان دور قابل پیش بینی است. سیستمهای فتوولتائیک یکی از بهترین راه های تولید انرژی پاک از خورشید است که موجب آسایش انسان با استفاده از عوامل اقلیمی و شرایط موجود در سایت و کاهش مصرف انرژیهای فسیلی، آلودگی محیطی و تخریب محیط زیست و نیز مصالح ساختمانی خواهند بود. که در طرح کلی هندسی ساختمان به گونه ای است که سرمایش، گرمایش و تهویه آنها با کمک عوامل اقلیمی به صورت هوشمند و سازگار با محیط انجام می گیرد. در این مقاله، شیوه های طراحی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیکها، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیرات هماهنگ که بر حجم معماری ساختمان می گذارند و همچنین فرمپلانوشیبدیوارنمای ساختمان بر نیروی سیستم فتوولتایک و بهطورکلیمسائل مربوط به فرآیند طراحی ساختمان یکپارچه با فتوولتائیک مطرح می شود. برای محاسبه زوایای جهت و ارتفاع بهینه در شهر تهران، تبیین رابطه سطح، حجم و فرم معماری با تابش خورشید، انتخاب ترکیب حجمی مناسب برای بنای یکپارچه با PV و تعیین جهت و شیب بهینۀ پنلهای فتوولتائیک و تأثیر تابش روی نمای شمالی بر تابش دریافتی از روش تحقیق تجربی استفاده شده است. نتیجه این پژوهش محاسبه، ترسیم و تحلیل نمودارهای شدت تابش در شهر تهران، گزینش حجم معماری مطلوب برای طراحی بنای یکپارچه با PV ، تعیین مناسب ترین وضعیت استقرار سطوح مختلف برای دریافت بیشینه تابش خورشید، تأثیر نمای شمالی بنا در میزان تابش دریافتی و آشکار شدن انعطاف در گزینش احجام با زوایای استقرار مختلف خواهد بود. با توجه به تنوع اقلیمی سرزمین پهناور ایران، شهر تهران به صورت موردی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.

قدسیه سامانی ۱ ، منصور خاوندی خیاوی ۲
۱ مدرس گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری –
۲ مدرس گروه معماری دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

پاسخ دهید