جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی 1000 تومان

جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی

جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی آنچه ارائه می شود  •حسابرسی داخلی و علوم رفتاری •عوامل مؤثر بر جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی •بنیادهای رفتاری حسابرسی داخلی •مهارتهای رفتاری [...]

مشاهده و خرید
کایزن چیست ؟ 1500 تومان

کایزن چیست ؟

کایزن چیست ؟ کایزن یک مفهوم ژاپنی است که از ترکیب دو واژه KAI به معنی تغییر و ZEN به معنی خوب تشکیل شده‌است و تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این [...]

مشاهده و خرید
حسابداری صنعتی یک 20000 تومان

حسابداری صنعتی یک

حسابداری صنعتی یک   فصل ۱-کلیات ومفاهیم حسابداری بهای تمام شده فصل ۲- روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده فصل ۳- بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی فصل ۴- بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کف سازی 2000 تومان

پاورپوینت کف سازی

کف سازی پاورپوینت کف سازی به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و یا سقف طبقه انجام شود، تاکاربری و عملکرد فضا راممکن سازد، ((کف سازی )) می گویند. با توجه به این تعریف متوجه خواهیم [...]

مشاهده و خرید
فرایند کلی زمان سنجی 2500 تومان

فرایند کلی زمان سنجی

فرایند کلی زمان سنجی فرایند کلی زمان سنجی: انتخاب کار و انجام مطالعه روش انتخاب روش مناسب زمان سنجی ثبت جزئیات روش انجام کار محاسبه زمان نرمال عناصر و ایستگاه های کاری تعیین درصد الونسها تعیین [...]

مشاهده و خرید
مفاهیم کار گروهی رایگان

مفاهیم کار گروهی

مفاهیم کار گروهی مفهوم کار تیمی در حقیقت آن قدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می پندارند و همین مسئله که آنها با این فرض ، کار تیمی انجام میدهند مشکل ساز است چراکه آنها در اصل کار [...]

مشاهده و خرید