ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی  EFQM رایگان

ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM

ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی  EFQM چکیده: شکی نیست که بقا ء در عرصه رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد سازمان ها در کلیه زمینه ها و از جمله طراحی و [...]

مشاهده و خرید
شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا رایگان

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا چکیده در این تحقیق تلاش شده است که شاخصهای مربوط به بهر هوری نیروی انسانی در بازرسی ناجا شناسایی، و ابعاد اصلی تشکیل [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور رایگان

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور چکیده لازمه موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی امروز، تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء بهر هوری م یباشد. اهمیت برنامه ریزی [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان) رایگان

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان)

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان) چکیده: چند سالی است که بحث پیرامون بهر ه وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی [...]

مشاهده و خرید
کایزن چیست ؟ 1500 تومان

کایزن چیست ؟

کایزن چیست ؟ کایزن یک مفهوم ژاپنی است که از ترکیب دو واژه KAI به معنی تغییر و ZEN به معنی خوب تشکیل شده‌است و تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این [...]

مشاهده و خرید
فرایند کلی زمان سنجی 2500 تومان

فرایند کلی زمان سنجی

فرایند کلی زمان سنجی فرایند کلی زمان سنجی: انتخاب کار و انجام مطالعه روش انتخاب روش مناسب زمان سنجی ثبت جزئیات روش انجام کار محاسبه زمان نرمال عناصر و ایستگاه های کاری تعیین درصد الونسها تعیین [...]

مشاهده و خرید
مفاهیم کار گروهی رایگان

مفاهیم کار گروهی

مفاهیم کار گروهی مفهوم کار تیمی در حقیقت آن قدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می پندارند و همین مسئله که آنها با این فرض ، کار تیمی انجام میدهند مشکل ساز است چراکه آنها در اصل کار [...]

مشاهده و خرید
مدیریت تغییر و نوآوری 3000 تومان

مدیریت تغییر و نوآوری

مدیریت تغییر و نوآوری سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند [...]

مشاهده و خرید
گسترش عملکرد کیفیت 2000 تومان

گسترش عملکرد کیفیت

گسترش عملکرد کیفیت   Quality Function Deployment مقدمه یک ابزار کیفیتی پیشرفته است که هدف آن افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان واقعی محصول می باشد. به بیان دیگر فلسفه اصلی استفاده [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بازاریابی صنعتی 5000 تومان

پاورپوینت بازاریابی صنعتی

پاورپوینت بازاریابی صنعتی اهداف فصل ¤آشنایی با ویژگی‌ بازارهای صنعتی و تفاوت آن با بازارهای مصرفی؛ ¤شناسایی انواع مشتریان در بازارهای صنعتی؛ ¤آشنایی با طبقه‌بندی [...]

مشاهده و خرید
برنامه‌ریزی نیروی انسانی 5000 تومان

برنامه‌ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت برنامه‌ریزی نیروی انسانی  هدف‌های آموزشی در پایان این فصل شما می‌توانید: اصول برنامه‌ریزی نیروی انسانی اهمیت مدیریت منابع انسانی را شرح دهید. ضمن تعریف [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مبانی مدیریت در رسانه 5000 تومان

پاورپوینت مبانی مدیریت در رسانه

مبانی مدیریت در رسانه در پاورپوینت مبانی مدیریت در رسانه مطالب اصلی زیر عنوان میگردد تعاریف سازمان و مدیریت مکاتب مدیریت مدیریت و وظایف آن رفتار سازمانی مدیریت در رادیو و تلویزیون موضوع مدیریت در [...]

مشاهده و خرید