ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی  EFQM رایگان

ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM

ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی  EFQM چکیده: شکی نیست که بقا ء در عرصه رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد سازمان ها در کلیه زمینه ها و از جمله طراحی و [...]

مشاهده و خرید
شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا رایگان

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا

شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا چکیده در این تحقیق تلاش شده است که شاخصهای مربوط به بهر هوری نیروی انسانی در بازرسی ناجا شناسایی، و ابعاد اصلی تشکیل [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور رایگان

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور چکیده لازمه موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی امروز، تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء بهر هوری م یباشد. اهمیت برنامه ریزی [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان) رایگان

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان)

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان) چکیده: چند سالی است که بحث پیرامون بهر ه وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران رایگان

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران مقدمه : امروزه دادهکاوی مدیران سازمانها را در موضوعات مختلف یاری داده است تا بهگونهای با استفاده از دانش نوین دادهکاوی بهعنوان [...]

مشاهده و خرید
تحلیل جایگاه آگاهی در علمالنفس ارسطو از منظر فلسفه ذهن معاصر رایگان

تحلیل جایگاه آگاهی در علمالنفس ارسطو از منظر فلسفه ذهن معاصر

تحلیل جایگاه آگاهی در علمالنفس ارسطو از منظر فلسفه ذهن معاصر چکیده اصطلاح آگاهی در فلسفه ذهن معاصر، ریشه در خوانش روانشناختی دکارت و افلاطونیان کمبریج در قرن هفدهم دارد؛ ولی میتوان افق دیدگاه [...]

مشاهده و خرید
فقر و انحرافات اجتماعی 1500 تومان

فقر و انحرافات اجتماعی

فقر و انحرافات اجتماعی فقر زمینه و بستر مناسبی برای پیدایش بسیاری از انحرافات است. بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، فقر نه تنها بر کردار و رفتار افراد فقیر تأثیر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های [...]

مشاهده و خرید
فمنیسم  چیست ؟  ( Feminism ) 1500 تومان

فمنیسم چیست ؟ ( Feminism )

فمنیسم  چیست ؟  ( Feminism ) واژه فمینیسم از کلمه لاتین Femina یعنی جنس زن گرفته شده است. و در قرن نوزدهم برای توصیف زنانه شدن بدن مرد یا توصیف زنانی که خصوصیات مردانه داشته‌اند؛ [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت 5000 تومان

پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت

پاورپوینت درس روانشناسی شخصیت تعداد واحد : دو مولف : دکتر یوسف کریمی تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard)  شخصیت را [...]

مشاهده و خرید
جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی 1000 تومان

جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی

جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی آنچه ارائه می شود  •حسابرسی داخلی و علوم رفتاری •عوامل مؤثر بر جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی •بنیادهای رفتاری حسابرسی داخلی •مهارتهای رفتاری [...]

مشاهده و خرید
کایزن چیست ؟ 1500 تومان

کایزن چیست ؟

کایزن چیست ؟ کایزن یک مفهوم ژاپنی است که از ترکیب دو واژه KAI به معنی تغییر و ZEN به معنی خوب تشکیل شده‌است و تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این [...]

مشاهده و خرید
حسابداری صنعتی یک 20000 تومان

حسابداری صنعتی یک

حسابداری صنعتی یک   فصل ۱-کلیات ومفاهیم حسابداری بهای تمام شده فصل ۲- روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده فصل ۳- بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی فصل ۴- بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی [...]

مشاهده و خرید