فرهنگسرای بهشت 4000 تومان

فرهنگسرای بهشت

فرهنگسرای بهشت به دلیل عدم وجود کتیبه در بنا که بتواند مبین وجود قدمت اثر باشد نمی توان  تاریخ آن را دقیقا“ مشخص نمود. اما بر اساس مستندات شفاهی و همچنین عناصر و جزئیات وویژگی های به [...]

مشاهده و خرید
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 5000 تومان

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP    یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . [...]

مشاهده و خرید
صرفه جویی و بهره وری 3500 تومان

صرفه جویی و بهره وری

صرفه جویی و بهره وری  بهره وری چیست؟    – بهره وری = کارآیی (انجام درست کارها) + اثربخشی(انجام کارهای درست)     – یک نگرش ذهنی (فکری)، که برای رسیدن به [...]

مشاهده و خرید
برندینگ (Brand strategy ) رایگان

برندینگ (Brand strategy )

برندینگ (Brand strategy ) مطابق با تعریف انجمن بازاریابی آمریکا AMA هویت یک برند یا همان برندینگ مجموعه ای متشکل از اسم، لوگو، علامت یا مشخصه، طراحی، رنگ بندی و یا ترکیبی از آنهاست که برتری ها و [...]

مشاهده و خرید
کبد چرب 1500 تومان

کبد چرب

کبد چرب کبد چرب چیست؟ کبد دومین عضو بزرگ در بدن انسان است و مسئول به اصطلاح رد کردن تمام مواد غذایی و نوشیدنی مصرف شده از صافی است که این بدان معناست که کبد فاکتورهای مضرر مواد غذایی را گرفته و [...]

مشاهده و خرید
اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی 2500 تومان

اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی

اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی چکیده :  زمینه و هدف، از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اخلاف در [...]

مشاهده و خرید